5. Sınıfta İngilizce Hazırlık Programı

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren 5. sınıflar hazırlık sınıfı olacak ve yabancı dil ağırlıklı eğitimler verilecek. 3 yıldır çalışma yapan MEB, 5. sınıfta İngilizce ve Türkçe derslerine ağırlık verecek. 3 yıldır yapılan çalışmalarla MEB ortaokula geçişte hazırlık sınıflarında yabancı dil ve Türkçe derslerine ağırlık verecek. Yabancı dil dersleri, ikinci sınıftan sonra zorunlu seçmeli dersler olan İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapçadan oluşacak. Bu kademede okutulması gereken diğer konular, 4’üncü ve 6’ncı sınıf müfredatına entegre edilecek. Yabancı dilde öğretmen açığının kapatılması için ise İngilizcenin yanı sıra Almanca, Fransızca ve Arapça branşlarında atama yapılacak.

Dil eğitiminde umarız yıllardır süren hezimet tekrar yaşanmaz. Biliyorsunuz ki uzun yıllar İngilizce eğitimi alan çocuklarımız konuşma, dinleme gibi alanlarda oldukça başarısız oldukları aşikardı. Hatta biz Ethica Language School olarak sık sık şunu vurgulamaktayız. Gramer ağırlıklı YDS‘ e başvuruların yüksek olma sebebi okullardaki konuşma, dinleme alanlarındaki eğitimlerdeki  başarısızlıklardan kaynaklanmaktadır. IELTS, TOEFL gibi birden fazla alanda yapılan sınavlara maalesef bir çok öğrencimiz katılmamaktadır. Hatta İngilizce bilgisi sorulan kişilere dikkat edin konuşma ve anlamada sıkıntı yaşadıklarını dile getirirler.

ETHICA LANGUAGE SCHOOL olarak öğrencilerimizi erken yaşta yabancı dil edinimine dahil ettiğimiz için bu konuya ayrı bir önem veriyoruz. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’nın son dönemde yaptığı ders takvimini ve çalışmalarının yanı sıra almış olduğu kararı son derece önemsiyoruz ve destekliyoruz. Nitelik bakımından, ders saati artırımı faydaları bakımından tartışılamayacak durumdadır. Bu noktada devlet ya da özel okul ayrımı yapmadan birbirimize destek olmalıyız. Bütün bunların yanında dil edinim bir süreçtir, sabırlı olmak ve süreklilik sağlamak gerekir. Okul açıldıktan 5 ay sonra “çocuğumuz ne zaman İngilizce konuşacak” demeye başlanıyor. Bunun bir süreç olduğunu unutmamamız lazım. Bu süreci çok iyi planlamamız ve iyi şekilde yönetip başarıya ulaşmamız lazım. Ailelerimiz ve çocuklarımızın sabırlı olmaları sürecin başarıya ulaşmasında son derece önemli.

Dile maruz kalma süresi öğrenmede etkili

Dil öğrenimi süreklilik gerektirir. Kısa zamanda gerçekleşmediği gibi yeterince girdi sağlanmazsa edinimler kısa sürede unutulur ve dil kaybı yaşanır.  Özellikle sınıf ortamıyla sınırlı olan öğrenme durumunda dile maruz kalma süresi ve şekli çok önemlidir. Bilgiyi öğrenme değil, öğrenmeyi öğrenmeliyiz. Anlamlı öğrenme ortamı yaratarak sınıfta yaratılanı kalıcı hale getirmeliyiz. Nörolojik olarak bir çocuğun dil öğrenmesinde alt sınır olmadığı gibi üst sınır da yoktur. Yani her çocuk, patolojik bir problemi olmadığı müddetçe, yeterli girdi sağlanırsa iki, üç, ve hatta daha fazla sayıda dili öğrenebilir. Çocuk iletişim ve etkileşim kurduğu her dili öğrenebilir. Çocuk bu kavrayışı çok erken yaşlarda ediniyor. 4-5 yaşlarında dil eğitimine başlamış çocuk anadil ile etkileşimli olarak yabancı dil eğitimini daha hızlı kavrayacaktır. Dil edinimi sürekli olmalıdır. Eğitim süresi ilerleyen yıllarda düşürülmemelidir. Yapılan araştırmalara göre, bir yabancı dilin akademik açıdan iletişimsel olarak kullanılabilmesi 5 ile 6 yıl arasında zaman alıyor. Dolayısı ile, 5. Sınıfta yoğun bir İngilizce programının ardından diğer yıllarda uygun bir saat ile dil öğretimine devam edilmeli. Bir sene ile sınırlandırılmamalı.

“Çocuklarımız gelecekte bugün henüz bilinmeyen mesleklerde çalışacaklar. Yani onları bilinmeyen bir geleceğe hazırlıyoruz. Ancak bilinen bir gerçek var ki İngilizce gelecekte de gerekli olacak.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir