çocuklar için en iyi ingilizce kursu

Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi Nedir?

Çocuklarla felsefenin temeli 70’li yıllarda felsefe ve mantık dersleri veren Amerikalı  Prof. Matthew Lipman tarafından atılmıştır. Lipman, çocuklarla ilk felsefe ders deneyimlerini uygulamalı olarak ilköğretim düzeyinde gerçekleştirmiştir.

Çocuklarla felsefe bugün dünyada 50’den fazla ülkede uygulamalı olarak öğretim programlarında yer almakta olup Montclair State Univesity’de “Institute for the Advancement of Philosophy for Children” (IAPC) adlı enstitüsünde p4c (philosophy for children=çocuklar için felsefe) alanında süreli yayın, program içeriği, eğitmen eğitimi gibi aktif çalışmalarla günümüzde de sürdürülmektedir.

Çocuklar için felsefe, öyküler ve pek çok farklı araç-gereç aracılığıyla felsefi donanıma sahip eğitmenler eşliğinde felsefi sorunlara dikkat çekerek, çocukların düşünme becerilerini, bilişsel, duyuşsal, görsel, işitsel duyularını geliştiren, onlara hayal kurma, kendilerini ifade etme, soru sorma,  becerileri kazandıran bir öğretim programıdır.

İşletmeler kurum içi ve kurum dışı iletişimde sorunlar nedeniyle müşteri kayıpları yaşamaktadır. Halkla İlişkilere verilen değer artarak bir şirketin ayakta kalmasını ve büyümesini sağlayan en büyük unsur olarak değerlendirmeye başlamıştır. Bu nedenle Halkla İlişkiler alanında eğitim almış Halkla İlişkiler Uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

ÖZEL ANKARA ETKİN EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ’ nde çocukların gelişime katkı sağlayacak birçok eğitim bulabilirsiniz.

Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi Nasıl Yapılır?

Atölyemiz iki farklı yaş aralığı düzeyinde (6-8 yaş / 9-14 yaş) 6-12 kişilik gruplarla, oturulabilir zemin ve minderlerin kullanıldığı, çember oturma düzeni ile yapılır.

Uygulama, çocukların günlük hayatta tecrübe ettikleri cesaret, doğa, özgürlük, sanat vb. konular hakkında etkinliklerle yapılır. Çalışma, çocuk edebiyatı ürünleri kullanılarak çocukların yaşama dair duyarlığını artırmak, merak duygusunu devindirmek, düşünmesini ve soru sormasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kullanılacak çocuk edebiyatı ürünleri seçilirken çocuk dünyasına uygunluğuna, şiddet öğelerinin olmamasına ve evrensel insan duyarlığına ilişkin temaların olmasına özen gösterilmiştir. Her kitabın teması göz önünde bulundurularak ayrımlar yapılmış ve her uygulamada farklı bir kitapla farklı bir felsefi sorun çocuklarla tartışılır.

Kesin cevapların olmadığı, çocuklarla bir söyleşi niteliğinde gerçekleştirilen bu etkinlik çocuklarla somuttan-soyuta, yakından-uzağa ilkeleri göz önünde bulundurularak soru-cevap tekniğiyle uygulanmaktadır.

Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi Amaç ve Kazanımları

Bu atölyeyle amaçlanan çocuklara, felsefe programlarının akademik içeriğini kavramsal düzeyde didaktik yöntemle öğretmek yerine temel felsefi sorunları, Sokratik Yöntem yoluyla ele alarak eleştirel düşünmeyi deneyimletmek ve çocukların doğal düşünme yetilerini geliştirmektir.

Çocukların düzenli bir biçimde kendi düşünceleri üzerine düşünmelerine olanak sağlayabilecek, felsefi sorunları içeren Çocuk Edebiyatından seçilmiş örnekler aracılığıyla felsefenin etik, estetik, metafizik ve bilgi gibi alanları ele alınmıştır.

Çocukların dünyayı tanımaya ilişkin doğal merakları ve dünyayı tanıma, keşfetme istekleri felsefeyle kaynaştırılarak onların daha esnek ve etkili düşünen bireyler olabilmeleri, bu atölyenin hedeflenen kazanımlarını içermektedir

 

Çocuklar İçin Felsefe

Toplam Saat: 8 ders

1 seviye eğitim

 

Kimler Katılmalıdır?

6-14 yaş aralığında tüm çocuklar katılabilir.
Atölyeler yaş gruplarına göre yapılır.

Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi Programı İçeriği

1. Hafta

(8 TEMMUZ 2017)

Shel SİLVERSTEİN’in CÖMERT AĞAÇ kitabıyla doğa, doğa sevgisi ve doğa ile ilişkilerimiz üzerine fikir üretiyoruz.

 

2. Hafta

(15 TEMMUZ 2017)

Leo LİONNİ’nin FREDERİCK adlı kitabıyla toplum, çalışma ve işbirliği üzerine düşünüyoruz.

3. Hafta

( 22 TEMMUZ 2017)

Arnold LOBEL’İN AYRILMAZ İKİLİ KURBAĞA ve MURBAĞA adlı kitabından DEVLER ve EJDERHALAR hikayesiyle cesareti ve korkuyu soruşturuyoruz.

 

4. Hafta

(29 TEMMUZ 2017)

GÖRESEL FELSEFE kartlarıyla zorbalık üzerine düşünüyoruz.