Ülkemizde dil eğitimi konusunda yanlış giden bir şeyler var. Yıllardır Osmanlı Devletinin son zamanlarından beri dil eğitimi konusunda eğitim veren kurumlar olmasına rağmen dil eğitimi konusunda yeterli ve gerekli adımları bir türlü atamıyoruz. Şu acı bir gerçek ki III. Dünya memleketlerinde bile sıradan bir liseyi bitiren bir kişi kolaylıkla birden fazla dil öğrenebiliyor. Bunu yaparken de öyle büyük çabalar harcamıyor. Bizim insanımız ise senelerini veriyor, ama netice alamıyor. Aslında dil eğitim ülkemizde oldukça yaygın. Bir defa ülkenin yüzde 95’i İngilizce dersi alıyor Milli Eğitim ve yağın eğitim kurumlarında dil eğitimi bu kadar önemli görünüyor ama sonuç alamıyoruz.

DİL EĞİTİMİNDE TEMEL YANLIŞLAR

Bunun sebebi dil eğitiminde temel yanlışların bir türlü üstünden gelinememesidir. Dil eğitiminde en önemli yanlış Türkçe müfredata uygun dil eğitiminin verilmemesidir. Yani okullarda öğretilen İngilizce ile Türkçe müfredatı paralel değildir. Bu temel yanlışı düzeltmedikçe dil eğitimi veren yüzlerce kurs, kolej olsun. Dil öğrenemeyiz. Ya da öğrendiğimizi zannederiz. Dil eğitimi ile ilgili yanlış eğitime bir örnek verelim. İngilizce dersi 6.sınıfta öğretilen zarflar konusu Türkçe dersinde 7. Sınıfta öğretilmektedir. Çocuk Türkçedeki zarflar konusunu öğrenmeden İngilizce dersindeki zarfları öğrenmektedir. Bu çok yanlış bir eğitimdir. Müfredatlar arasında uyum olmadığı gerçeğini kabule dersek ve işi buradan düzeltmeye çalışırsak daha verimli bir dil eğitimi anlayışı içerisinde olabiliriz.

DİL EĞİTİMİ TÜRKÇE’ DEN BAŞLAR

Zarf, sıfat, zamir, edat, bağlaç ne demek? Etken, edilgen cümle ne demek? Dolaylı tümleç, zarf tümleci ne demek? Nesne nedir ? Bunları bilmeden dil eğitimi almaya kalkışınca sonuç hüsran oluyor. Şunu iyi bilmeliyiz ki iyi bir dil eğitimi almak için ilk önce kendi dilimizi her şeyi ile bilmeliyiz. Kendi anadilimizde bunları bilmezsek yabancı bir dilde bunları nasıl bilebiliriz? Bir dili öğrenmek için emek vermek gerekir. Dersten derse kitap açmak, programı öyle ya da böyle bitirmek dili öğretmez. İnsanda bir kısa süreli hafıza birde uzun süreli hafıza vardır. Bilgiyi önce kısa süreli hafızanıza atarsınız. Şayet onu tekrar edip uzun süreli hafızanıza almazsanız unutulur gider.

Ethicha Language School’da yıllardır yapılan yanlışlardan arındırılmış bir dil eğitimini alanında uzman profesyoneller vermektedir.

Dil eğitiminin ciddi bir iş olduğunu bilen ve buna zaman ayırmayı düşünüyorsanız sizi bekliyoruz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir