Eğitici dramadan okul öncesi ve temel eğitim çağı çocuklarının eğitilmesinde elde edilebilecek yararlar, diğer bir deyişle gerçekleştirilmek istenen genel amaçlar şu maddeler altında toplanabilir:

 1. Çocukta yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmesi,
 2. Zihinsel kapasiteyi geliştirmesi,
 3. Kendilik kavramının gelişmesinde katkı,
 4. Bağımsız düşünme ve karar verme,
 5. Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesi,
 6. İletişim becerilerine olumlu katkı,
 7. Sosyal farkındalığın artması ve problem çözme yeteneğinin gelişmesi,
 8. Demokrasi eğitimine destek,
 9. Grup içi süreçlere olumlu katkılar (arkadaşlık),
 10. Öğretmenle çocuklar arasında olumlu ilişkilere katkı,
 11. Genel öğrenci performansına olumlu etki.

T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

FRANSIZ DİL EĞİTİM ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİNDE

DRAMA TEKNİĞİNİN  KULLANIMI

Hayati ÇEVİK

YÜKSEK LİSANSTEZİ

ADANA 2006

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir