Dil, öyle bir mucizedir ki tüm zihinsel süreçlerimizle ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir.Zihinsel süreçlerle dil paralel gelişmektedir. Yani bir çocuğun zihinsel gelişimini arzu ediyorsak ilk önce onun dil gelişimini sağlamalıyız. İlk doğan bebekler doğdukları duyduğu dilli edinme potansiyeline sahiptirler.
Bu manada erken yaşta dil eğitimi günümüz çağdaş eğitim anlayışında önemli bir yere sahiptir.

Krashen (1974), çocukların beyinlerindeki dil gelişiminin 24 aylıkken gelişmeye başladığını ve gelişimin hiç duraklamadan ergenlik yaşına kadar devam ettiğini belirmiştir. Krashen, bu kritik dönemde çocukların ana dili dışında başka bir yabancı dili öğrenmeye meyilli olduğunu ifade etmiştir.
Şayet, çocuk erken yaşta dil eğitimi ile hayata başlarsa ilerideki yaşamında zihinsel olarak da akranlarına göre çok daha başarılı olacaktır.
Krashen, dil gelişiminin bilişsel gelişime de pozitif katkı yaptığını ifade etmiştir.
Uzmanlar, okul öncesinde bir yabancı dil öğrenen çocukların problem çözme becerilerinin çok kuvvetli olduğu konusunda hemfikriler. Erken yaşta dil eğitimi, çocukta zekayı daha da geliştirmekte ve ana dilinde de anlama becerisini misliyle arttırmaktadır. Kısaca yabancı dil öğrenmeye ne kadar erken yaşta başlanırsa dili öğrenmek o kadar basitleşir. Diğer yandan çocuk 6 yaş öncesinde bir yabancı dilin varlığı ile karşılaşırsa kendi dili ve kültürü dışındaki dillerin ve kültürlerin var olduğu bilincine ulaşacaktır.

Dil Öğrenmede Kritik Dönem

Dil edinme ve öğrenmede en mühim rol beyne verilmiştir. Beynin sol kısmında dil edinmeyle alakalı bir bölge vardır. Bu bölge doğuştan itibaren çok etkindir, aktiftir. Bu etkinlik giderek azalarak ergenliğin başlangıcı olan 10–13 yaşlarına kadar sürer.14 yaşından sonra ise dil edinme gittikçe zorlaşır.
Kısaca dilbilimciler erken yaşta dil eğitimi konusunda kritik yaşın 7 ve öncesi olduğunda bir görüş birliği içerisindedir. 7 yaşından sonra öğretilmeye çalışılan yabancı dil hem ebeveynler hem de çocuklar için oldukça güçtür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir