İngilizce Kursu

İNGİLİZCE KURSU

Günümüzün çağdaş eğitim algısında ve anlayışında bir yabancı dil öğrenmenin önemi asla yadsınamaz. Yabancı dil derken da elbette akla yaklaşık yeryüzünde 1.9 milyar insanın konuştuğu İngilizce geliyor. Küreselleşen bir dünya var. Ve şunu da artık kabul etmeliyiz ki küreselleşen bu… Read More

Dil Okulu

DİL OKULU Dil Okulu, diğer ülkelerden gelen öğrencilere bulunduğu ülkenin diline yönelik eğitim eğitim veren kurumlardır. Her dil okulu  farklı programlar sunmaktadır. Genel dil eğitimi programlarının yanı sıra, kişisel taleplere yönelik kurslar da mevcuttur. Kişisel taleplere yönelik kurslarda daha homojen gruplar eğitim… Read More