GRE KURSU


GRE eğitimlerimize devam ediyoruz. GRE kursu için sizleri kurumuza bekliyoruz. İngilizce eğitim veren Üniversitelerde mühendislik ve sosyal bilimler başta olmak üzere  yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmek için girilmesi gereken bir sınavdır. GRE, Amerika Birleşik Devletleri yüksek lisans ve doktora için gereklidir.

GRE Sınavı Educational Testing Service (ETS) tarafından uygulanmaktadır. (bkz: ETS GRE Web Sitesi)

Sınav iki farklı başlık altında uygulanmaktadır.

GRE General Test (ETS GRE General Sayfası)
GRE Subject Test (ETS GRE Subject Sayfası)
GRE General Test genel kapsamlı bır sınav olup GRE sınavı kabul koşulu olarak belirlenmiş olan tüm yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran öğrenciler tarafından alınması gerekmektedir.

GRE Subject Test aşağıda ayrıntıları verilen 8 bilim dalında Lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin, seçtikleri alandaki yeterliliğini ölçmek için yapılmakta, bazı öğretim kurumları General Test ile birlikte Subject testin de alınmasını istemektedir.

 • Biyokimya, Hücre ve Moleküler Biyoloji GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı yaklaşık 180 çoktan seçmeli soru içerir. Bazı sorular laboratuar bilgisi, diyagramlar ve deneysel sonuçlarla bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Üç ana konu hakkında bilgiyi ölçer, bunlar, Biyokimya, Hücre Biyolojisi ve Moleküler Biyoloji ve genetiktir. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Biyokimya soruları toplam skorun genellikle %36’sını, Hücre Biyolojisi soruları %28’ini, Moleküler Biyoloji ve Genetik soruları ise %36’sını oluşturur.

 • Biyoloji GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı 5 şıklı yaklaşık 200 soru içerir. Bazı sorular laboratuar bilgisi, diyagramlar ve deneysel sonuçlarla bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Üç ana konu hakkında bilgiyi ölçer, bunlar, Hücre ve moleküler Biyoloji, Organisma Biyolojisi ve Ekoloji ve Evrimdir. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Hücre ve moleküler Biyoloji soruları toplam skorun genellikle %33-34’ünü, Organisma Biyolojisi soruları %33-34’ünü ve Ekoloji ve Evrim soruları ise %33-34’ünü oluşturur.

 • Kimya GRE Subject Testi

Bu GRE subject sınavı yaklaşık 130 çoktan seçmeli soru içerir. Periyodik tablo, bazı gerekli sabit sayılar ve SI birimleri çevrimleri için gerekli katsayılar test kitapçığına bulunmaktadır. Eğer soru için ayrıca gerekli bir katsayı var ise soru içinde belirtilmektedir. Test şeklinde hazırlanan sorular temel matematik bilgisi ile çözülebilmektedir, bu nedenle hesap makinesi veya logaritmik tablolar gerekmemektedir. Logaritmik bilgi gerekiyor ise soru içinde zaten belirtilmektedir. Bu sınav dört ana bilgiyi ölçer, bunlar, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimyadır. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Analitik Kimya soruları toplam skorun genellikle%15’ini, Anorganik Kimya soruları %25’ini, Organik Kimya soruları %30’unu, Fizikokimya soruları ise %30’unu oluşturur.

 • Bilgisayar Bilimi GRE Subject Testi

Bu GRE subject sınavı yaklaşık 70 çoktan seçmeli soru içerir. Bazı sorular diyagramlar ve grafiklerle bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Dört ana konu hakkında bilgiyi ölçer, bunlar, Software sistemleri ve metodolojisi, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi, Teori ve matematik altyapısı ve diğer başlıklardır.Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Software sistemleri ve metodolojisi soruları toplam skorun genellikle %40’ını, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi soruları toplam skorun genellikle %15’ini, Teori ve matematik altyapısı soruları toplam skorun genellikle%40’ını ve diğer başlıklar soruları toplam skorun genellikle %5’ini oluşturur.

 • İngiliz Edebiyatı GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı yaklaşık 23o soru içerir. Sorular, şiir, drama, biyografi, kompozisyon, kısa hikayeler, roman, kritikler, edebi teoriler ve dil tarihi konularından hazırlanır. İngiliz edebiyatı sınavında hem İngiltere, hem Amerika hem de diğer İngilizce konuşan ülkelerden edebiyat içerebilir. Sınav skorunun yaklaşık %40-50 gibi bir bölümünü edebi analizler, %15-20 gibi bir bölümünü yazar, tarih, stil.. tanıması, %20-25 gibi bir bölümünü kültürel ve tarihi şartlar, %15-20gibi bir bölümünü edebiyat kritiklerinin tarihi ve teorisi konuları kapsar.

 • Matematik GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı yaklaşık 66 çoktan seçmeli soru içerir. Çoğu soru zorluk derecesi lisans eğitimine eşittir. Sınav sorularının yaklaşık yarısı temel matematik bilgisi, %25’lik kısmı ilk basamak cebir, kalan sorular ise matematiğin diğer önemli konularını içerir.

 • Fizik GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı 5 seçenekli yaklaşık 100 soru içerir. Bazı sorular diyagramlar ve grafiklerle bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Lisans eğitimindeki fizik bilgisi ile cevaplanabilir zorlukta sorulardır. SI ölçü birimleri kullanılır. Gerekli olabilecek sabit sayılar ve birimler arası çevirim katsayıları sınav kitapçığında verilir. GRE fizik sınavının %20’lik bölümü klasik mekanik, %18’i elektromanyetizm, %9’u optik ve dalga, % 10’u termodinamik ve statik mekanik, %12’si kuantum mekaniği, %10’u atom fiziği, %6’sı izafet teorisi, %6’sı laboratuar metotları ve % 9’u diğer önemli konuları kapsar.

 • Psikoloji GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı 5 şıklı yaklaşık 205 çoktan seçmeli soru içerir. Çoğu soru lisans eğitimi bilgileri ile cevaplanabilir. Sınav sonunda toplam puanın yanı sıra iki alt bölüm puanı da belirtilir. Deneysel ve doğal psikoloji bilimi soruları puanlandırmanın %40’lık bölümünü, Sosyal veya sosyal bilimler eğilimli sorular puanlandırmanın %43’lük bölümünü, diğer konular ise %17’lik bölümünü kapsar.

GRE sınavı broşürlerine ve örnek sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

GRE Sınavı Hakkında

Sınav 3 çoktan seçmeli bölüm (Sayısal ,Sözel ,Analitik ) ve kompozisyon bölümlerinden oluşmaktadır.
Sözel (30 Soru- 30 dakika)
Sayısal (28 Soru – 45 dakika)
Kompozisyon bölümünde 2 soru sorulmaktadır.İlk soru bir konu üzerindeki yorumların sorulduğu 45 dk. süresi olan ,ikinci bölüm bir argüman üzerinde akıl yürütmenizin istendiği 30 dk.süresi olan bir bölümdür.

GRE sınavının öğrencilerden bekledikleri; odaklanma yeteneği, temel dilbilgisi , mantık , matematik , kavrama ve akıl yürütme becerisi , problem çözme yetkisi ve bu yetenekleri belirli bir zaman diliminde etkin bir şekilde kullanabilmeleridir.

Sözel ve Sayısal bölümlerinin değerlendirmeleri hemen yapılmaktadır, fakat kompozisyon bölümünün değerlendirmesi resmi sonuçlarla açıklanmaktadır.Sözel ve Sayısal bölümlerinin notlandırılması: 0 – 60 ,sınavın tamamının notlandırılması: 200 – 800 arasındadır. Kompozisyon bölümünde notlandırma ise 0 – 6 arasındadır ve diğer bölümlerden ayrı değerlendirilir.

Her sene değişmekle birlikte aşağıdaki tabloda sınava katılanların yüzde kaçının ortalama kaç puan aldığı bilgisi görülebilir.
 • %96-99 – 720 puan
 • %79-90 – 630 puan
 • %61-75 – 570 puan
 • %37-50 – 500 puan

Sınav Başvuru Merkezi :

Educational Testing Service,
P.O.Box 6000 Princeton,
NJ 08541-6000, U.S.A.
Tel: 609-771-7670, Fax: 609-771-7906

 • GRE Subject Test Computer Based sınavı Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir şehirlerinde uygulanmaktadır.
 • GRE Subject Test Paper Based sınavı Türkiye’de Ankara Türk-Amerikan Derneği ve İstanbul Robert Kolejinde uygulanmaktadır.
 • GRE General Test ETS merkezince görevlendirilmiş sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Türkiye’de genellikle GRE General Test bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

GRE General Test Computer Based (bilgisayarlı) sınavı 3 saat sürer. GRE General Test Computer Based sınavı 3 bölümden oluşur. Analitik yazma her zaman ilk bölümdür. Sözel veya sayısal bölümler Analitik yazma bölümünden sonra yapılmaktadır.

Bölüm Soru Sayısı Zaman
Analytical Writing 1 Issue Task 45 dakika
Analytical Writing 1 Argument Task 30 dakika
Verbal 30 30 dakika
Quantitative 28 45 dakika
Pretest Varies Varies
Research Varies Varies

Pretest ve Research bölümlerinde verdiğiniz cevaplar puanlandırılmaz.

GRE’nin İçeriği

GRE sınavı herhangi bir yoğun hazırlık gerektirmeyen ve birikimleriniz sonucu oluşan bilginizi ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. Sorular üzerinde istediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Ancak, her bölüm için ayrılan süreye göre kendinizi hazırlamaya dikkat edin. Soruları boş bırakmayınız. Bölümü zamanında bitirmek için, emin olmasanız da soruları tahminde bulunarak yanıtlamak zorundasınız.
GRE sınavı üç bölümden oluşur.

  • Verbal (Sözel) Bölüm:

30 dakika sürer ve 30 sorudan oluşur. Adayların İngilizce’yi kullanabilme yeteneklerini ölçer. Sözel bölümde 4 farklı soru tipi vardır.
– Cümle tamamlama ( Sentence Completions )
– Eş anlamlı kelimeler ( Analogies )
– Zıt anlamlı kelimeler ( Antonyms ) 
– Okuma algılama ( Reading Comprehension ): Bu bölüm standart sınavların en önemli bölümüdür. Parçayı okurken seri olmak ve parçada ne anlatıldığını anlamak önemlidir.

  • Quantative (Matematik) Bölüm:

45 dakikadır ve 28 sorudan oluşur. Soru tipleri;
– Sayısal karşılaştırma (Quantitative Comparisons – QCs)
– Problem çözme (Problem Solvıng) (Grafik okuma, yüzde hesapları, mod, aralık, aritmetik ortalama, olasılık soruları, üçgenler)Sayısal karşılaştırma sorularında iki tane matematiksel ifade verilip bunlarda hangisinin büyük yada küçük olduğu gibi birbirleri arasındaki ilişkiyi bulmaya yönelik sorular sorulur. Cevap olarak bir değer bulmanız istenmez.

  • Analitik (Mantık) Bölüm: 

Bu bölümde bilgisayarda 2 konu hakkında kompozisyon yazmanız istenecektir. Konulardan biri;Perspektif sunumu ( Present your Perspective on an Issue ): Verilen 2 konudan seçim yaparak görüşünüzü savunmanız istenecektir. Burada önemli olan düşüncenizin ne olduğu değil, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, İngilizce’yi nasıl kullandığınızdır. Süre 45 dakikadır.Argüman analizi ( Analyze an Argument ): Verilen konuyu değerlendirmeniz, analiz etmeniz istenir. 30 dakika süre verilir.

GRE Sınavı EducationalTesting Service (ETS) tarafından uygulanmaktadır. www.ets.org .Amerika’da sosyal bilimler (işletme hariç) ve mühendislik dallarında lisansüstü yapmak isteyenler için düzenlenmiş bir sınavdır.

Amaç:

Akademik bilgi ve mezuniyet öğrenimi için uygun olan yetenekleri ölçmek. Genel Test, sözlü, sayısal ve analitik düşünme yeteneğini ölçer. Konu testleri belirli konu alanlarında bilgiyi ölçer. Yazılı sınav, eleştirel düşünme ve analitik yazımı ölçer.

Test Kapsamı:

 • Genel Test: 4 saat
 • Konu Testleri: 3 saat
 • Yazılı Sınav: 2 saat

Kimlerden İstenir?

Master ya da doktora programına başvuracak öğrenciler. Ancak, işletme alanında master yapacak öğrenciler GMAT sınavına girmelidir. Tüm aday öğrenciler, kendi seçtikleri alanlar için hangi testleri almaları gerektiği konusunda mezuniyet kurumlarına danışmalıdır. Bazı üniversiteler sadece Genel Test’i isterken, bazıları her üçünü de isteyebilir.

Test Şekli:

Genel Test bilgisayarlı bir testtir ancak bazı ülkelerde sınırlı tarihlerde yazılı sınav şeklinde yapılmaktadır. Konu testleri ve writing testleri yazılı testler olup belirli tarihlerde yapılmaktadır. Yazılı sınav, belirli ülkeler hariç tüm dünyada bilgisayarda yapılır. Yazılı sınava, GRE konu testleriyle aynı gün girilemez. GRE test zamanları:

GRE Genel Test’i ve Yazılı sınav bilgisayarlı ortamda yapılır ancak bazı ülkelerde sınırlı tarihlerde yazılı sınav şeklinde yapılmaktadır. Yıl boyunca her ayın ilk üç haftası GRE sınavına girmek için kayıt olabilirsiniz ancak Kasım’dan Ocak’a kadarki kalabalık test zamanlarında erken kayıt olmaya özen gösterin.

Başvuru:

Yazılı GRE Konu Testleri için başvurular, GRE bülteninin ortasındaki kayıt formunu kullanarak postayla ya da GRE’nin buradan online yapılabilir. Uluslararası  öğrenciler bilgisayarlı GRE testi için postayla ya da telefonla, ya da uygun bölgesel kayıt merkezine faks çekerek kayıt olabilirler. Bölgesel kayıt merkezinizin numarasını öğrenmek için genel araştırma merkezini 00-1-609-771-7670numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 

GRE Toplam Saati: 40