PAE KURSU ANKARA

Bilkent Üniversitesi Cope Sınavı PAE (Proficiency in Academic English) olarak değişmiştir. Ethica Language School alanında tecrübeli Türk ve Yabancı uyruklu öğretmenlerimizle sizleri Bilkent Üniversitesi hazırlık atlama sınavı PAE hazırlıyoruz.

İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından uygulanan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı (PAE) iki aşamadan oluşmaktadır.

 • PAE kursuna katılacak öğrenclerin B2 düzeyinde olması gerekmektedir.
 • B2 düzeyinde olmayan çğrenciler için destek programları hazırlanır.

Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programından muafiyet sağlayan dış sınavlar.

Lisans programı öğrencileri için (İ.D.M.Y.O ETS Bölümü dahil):

• IELTS akademik sınavınından genel ortalamadan 6.5 puan;

• TOEFL iBT (internet-based) sınavınından 87 puan almak gerekmektedir.

[toggle title=”1. AŞAMA SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ” state=”off” style=”solid” icon=”comment”]

İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavının her iki aşamasına da girmek zorunludur. Sınavlara girmeyen öğrencilere İngilizce Hazırlık Programında sınıf verilmeyecektir.

 • Aşama Sınavı farklı seviyede İngilizce bilgi ve becerisini ölçen çoktan seçmeli 200 sorudan oluşmaktadır.
 • Her soru için beş cevap seçeneği bulunmaktadır.
 • Her dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.,Cevaplar optik forma işaretlenir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar kabul edilmeyecektir.
 • Öğrencilerin en geç saat 09:30’da sınav yerlerine gelmiş olmaları gerekmektedir.
 • Saat 10:30’dan sonra gelenler sınava alınmayacaktır.
 • Öğrencilerin sınava gelirken getirmeleri gereken belgeler:
 1. Bilkent Üniversitesi öğrenci kimliği
 2. Resmi bir kimlik (T.C. nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport).
 • Cep telefonu, elektronik cihazlar, kol saati ve çanta gibi kişisel eşyalar sınav binasına alınmayacaktır. Öğrencilerin belirtilen eşyaları yanlarında getirmemeleri önemle duyurulur.
 • Kurşun kalem, silgi ve kalemtraş üniversite tarafından verileceğinden öğrencilerin bunları yanlarında getirmelerine gerek yoktur.
 1. Aşama Sınavını geçen öğrenciler,
 2. Aşama Sınavı Bölüm A’ya girmeye hak kazanır.

2. AŞAMA BÖLÜM A ve 2. AŞAMA BÖLÜM B SINAVI

İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit (PAE) 2. Aşama Bölüm A Sınavı Okuma, Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi ve Dinleme bölümlerinden oluşmaktadır. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit (PAE) 2. Aşama Bölüm B Sınavı Yazma ve Konuşma Sınavı bölümlerinden oluşmaktadır. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit (PAE) 2. Aşama Bölüm A ve 2. Aşama Bölüm B sınavları farklı günlerde yapılmaktadır.

İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT 2. AŞAMA BÖLÜM A SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ

 •  İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit 1. Aşama Sınavında yeterlik gösteren öğrenciler,
 • Aşama Sınavı Bölüm A’ya girmeye hak kazanır.
 • 2. Aşama Bölüm A Sınavı dört kısımdan oluşur (Okuma, Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi ve Dinleme). Her kısımda B2 seviyesinde yeterliliğe sahip olan öğrencilerin cevaplayabileceği sorular vardır.
 • Sınavın tüm kısımlarında çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Her soru için 5 cevap seçeneği bulunmakta, her 4 yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.
 • Cevaplar optik forma işaretlenir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar dikkate alınmayacaktır.
 • Öğrencilerin en geç saat 09:15’te sınav yerlerine gelmiş olmaları gerekmektedir.
 • Saat 09:45’ten sonra sınava öğrenci alınmayacaktır.
 • Öğrencilerin sınava gelirken getirmeleri gereken belgeler:

Bilkent Üniversitesi öğrenci kimliği

Resmi bir kimlik (T.C. nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport).

 • Cep telefonu, elektronik cihazlar, kol saati ve çanta gibi kişisel eşyalar sınav binasına alınmayacaktır. Öğrencilerin belirtilen eşyaları yanlarında getirmemeleri önemle duyurulur.
 • Kurşun kalem, silgi ve kalemtraş üniversite tarafından verilecektir.

İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT 2. AŞAMA BÖLÜM B SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ

 •  İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı 2. Aşama Bölüm A Sınavında yeterlik gösteren öğrenciler, 2. Aşama Bölüm B Sınavına girmeye hak kazanır.
 • 2. Aşama Bölüm B Sınavı iki kısımdan oluşur (Yazma ve Konuşma).
 • Öğrencilerin Yazma Sınavı için en geç saat 09:15’te sınav yerlerine gelmiş olmaları gerekmektedir.
 • Saat 09:45’ten sonra Yazma Sınavına öğrenci alınmayacaktır.  Öğrencilerin sınava gelirken getirmeleri gereken belgeler:

Bilkent Üniversitesi öğrenci kimliği

Resmi bir kimlik (T.C. nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport).

 • Cep telefonu, elektronik cihazlar, kol saati ve çanta gibi kişisel eşyalar sınav binasına alınmayacaktır. Öğrencilerin belirtilen eşyaları yanlarında getirmemeleri önemle duyurulur.
 • Öğrenciler yanlarında sadece tükenmez kalem getirmelidir.
 • 2. Aşama Sınavında başarılı olan öğrencilerin ders kaydı yapmaları için bölüm sekreterlikleriyle irtibata geçmeleri gerekmektedir.

İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT (PAE) 2. AŞAMA BÖLÜM A SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİ

İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit 2. Aşama Bölüm A Sınavı dört kısımdan oluşmaktadır:

Okuma, Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi ve Dinleme

 1. Aşama Sınavı Bölüm A aşağıda belirtildiği gibi, çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.
Okuma, Dil Bilgisi ve Kelime Bilgisi Sınavı (1 saat 45 dakika):

Okuma sınavı farklı okuma parçalarına sahip üç bölümden oluşur ve çoktan seçmeli sorular içerir. Okuma parçaları çeşitli uzunluklardadır. Okuma sınavı ana fikri anlama, detaylı okuma, metin bütünlüğünü anlama, çıkarım yapabilme ve kelimelerin anlamını parçadan çıkarabilme becerilerini ölçer.

Dil Bilgisi sınavı iki metin içermektedir ve tüm sorular çoktan seçmelidir.

Kelime Bilgisi sınavı iki metin içermektedir ve tüm sorular çoktan seçmelidir.

Cevaplar doğrudan optik forma işaretlenir.

Dinleme Sınavı (55 dakika):

Dinleme sınavı iki kısımdan oluşur. Her parça bir kez dinlenir. Dinleme sınavının birinci kısmı detayları takip edebilme ve çıkarım yapabilme becerilerini ölçer. İlk kısımda öğrenciler parçaları dinleme esnasında verilen çoktan seçmeli soruları cevaplarlar. Dinleme sınavının ikinci kısmı ana fikri anlama ve detayları takip edebilme ve çıkarım yapabilme becerilerini ölçer. Öğrenciler dinleme parçasını dinlerken not alır ve bittikten sonra verilen çoktan seçmeli soruları 15 dakika içinde cevaplarlar.

Dinleme bölümünün sonunda öğrencilere cevaplarını optik forma aktarmak için zaman verilir.

İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT (PAE) 2. AŞAMA BÖLÜM B SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİ

İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit 2. Aşama Bölüm B Sınavı iki kısımdan oluşmaktadır:

Yazma ve Konuşma

Yazma Sınavı 1 ve 2 (1 saat 35 dakika):

Yazma sınavının birinci bölümü öğrencilerin verilen okuma parçasına dayandırılan bir soruya, yaklaşık 150 kelimelik bir paragraf yazarak cevap vermelerini gerektirmektedir. Yazma sınavının ikinci bölümünde öğrencilere iki konu seçeneği verilir ve öğrencilerin içlerinden birini seçmesi istenir. Öğrenciler seçtikleri konu ile ilgili 350 kelimelik bir kompozisyon yazarlar.

Konuşma Sınavı (Yaklaşık 7 dakika):

Konuşma sınavı öğrenci ve öğretim görevlisi arasında karşılıklı bir konuşmadan oluşmakta ve kaydedilmektedir. Konuşma sınavı ile ilgili daha fazla bilgi ve PAE sınavının diğer bölümlerine ilişkin çalışma materyallerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://busel-moodle.bilkent.edu.tr

Toplam Saat: 30