SAT HAZIRLIK PROGRAMI

SAT HAZIRLIK PROGRAMI

Amerikan eğitim sistemi, uluslararası öğrencilere oldukça zengin seçenekler sunar. Hayallerin sınırı yoktur, ABD’de eğitim ne kadar uçarı bir hedef gibi görünse de imkansız değildir.

SAT hazırlık programı sayesinde ABD’de okumak bu yollardan biridir. SAT, ABD’de üniversitelerin lisans programlarına başvuru yapmak gerekli olan için isteyen The College Board tarafından düzenlenen bir sınavdır. Aslında bu sınav sadece ABD’ye yurt dışından gelen öğrenciler için değil, ABD üniversitelerinde öğrenim görmek isteyen herkesten talep edilmektedir.

ABD’de öğrenim görmek isteyen öğrenciler için SAT sınavı tek yol değildir. Ama seçkin üniversitelerin çoğunluğu bu sınavın sonuçlarını referans almaktadır.

SAT sınavına girmek için liseden mezun olmak yeterli. Ayrıca 11.ve 12.sınıf öğrencileri de sınava girebilirler. SAT sınavı sadece lisans için geçerlidir. Master yapmak için bu sınav geçeli değildir.

SAT HAZIRLIK PROGRAMIHer biri 75 dakika olan cebir, aritmetik ve geometri bilgilerinin test edildiği Math (Sayısal) bölümü ile okuma-anlama, gramer ve analitik değerlendirme bilgi ve becerilerini ölçmeyi hedefleyen Verbal (Sözel) bölümlerinden oluşmaktadır. Sınav soruları özgündür ve her tip soru sorulmaktadır. Geçmiş yıllarda SAT sınavlarında çıkan sorulara ulaşmanız sınav hakkında önemli verilere ulaşmanızı sağlayacak olması bakımından son derece önemlidir.
SAT sınavı özelliklerine göre ikiye ayrılmaktadır. SAT I ve SAT II  sınavları 2005 yılından itibaren format değişikliğine uğramıştır.

Bu yılda daha önceki yıllarda sorulmayan ve ölçülmeyen bölümler eklenmiştir. Kompozisyon yazımı, kısa okumalar ve aritmetik sorularında düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca sözel kavrama soruları da testten çıkarılmıştır.

SAT I:

2,5 saat süren ve öğrencilerin matematiksel ve sözel yeteneklerini ölçen bir sınavdır. Test skoru 200 ile 800 arasında değişmektedir.
Sözel: 78 Soru – 75 Dakika
Sayısal: 60 Soru – 75 Dakika
SAT I için alınan ortalama skor 500’dür.

SAT II:

1 saat süren bu test öğrencilerin spesifik olarak bir akademik konu üzerindeki bilgilerini ölçmeyi amaçlar. Seçilen konu hakkında adaylardan genel bilgiler istenir. Adayların yorumlama yetenekleri de bu sayede ölçülür. Test skoru 200 ile 800 arasında değişmektedir. Toplamda 22 başlık olan bu testin başlıca konuları:

Yazma, Edebiyat, Dünya, Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Japonca, Çince

SAT, Scholastic Aptitude Test olarak bilinen ve Amerika’ daki üniversitelere girişte hem Amerikan vatandaşlarının hem de uluslararası öğrencilerin üniversitelere yerleşimini sağlayan bir sınavdır.

Öğrencilerin İngilizce okuma ve yazma, matematik ve kompozisyon yeteneklerinin değerlendirildiği SAT sınav formatında bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Öğrencilerimizin bu değişiklikleri önceden bilip hazırlık süreçlerinde sıkıntı yaşamamaları adına mutlaka aşağıdaki maddeleri incelemelerini tavsiye ediyoruz.

SAT SINAVININ İÇERİĞİ

Daha önceleri olağan dışı ve çok da bilinmeyen kelime hazinesi daha çok kolejlerde verilen ve okul müfredatlarında daha sık kullanılan sözcüklerle adeta yeniden güncellenmiştir.Tüm sınavlarda bulunacak olan okuma paragrafları ya diğer ülkelerin var olmalarını gösteren bulunmuş belgelerle ya da büyük global dünya konuşmalarını özgürlük, adalet, eşitlik ve insanlık itibarı içeren yazılarla destekleyecektir. Yani metinler global dünyanın temel kavramları üzerine olacaktır. Diğer yandan okuma ve yazma kısımları geniş yelpazede sunulan farklı kaynaklarla daha belirgin şekilde anlatılacaktır. (Fen, Sosyal Çalışmalar vb.)

Matematik kısmı temel hatlarıyla üç ana başlığa ayrılacaktır;

  1. Birinci Derece Sorular
  2. Karışık Denklemler ve Fonksiyonlar
  3. Oran, orantı, yüzdeler, orantılı muhakeme

Ayrıca önceden olan SAT sınavındaki açık uçlu hızlı cevaplar yerine, bütün sınava giren öğrenciler analiz yapmadan önce bir pasaj okuyarak kompozisyon formatında seçmeli kompozisyonlarını yazacaklardır.

Peki, ABD eğitim sistemi nasıldır? Herkesin hayallerini süsleyen ABD’de üniversite eğitimi nasıldır?

ABD’ DE EĞİTİM

Amerika’da eğitim yapısı eyaletten eyalete farklılık göstermektedir. Dört farklı eğitim yapısı bulunmaktadır.
6 yıl ilkokul + 6 yıl lise
8 yıl ilköğretim +4 yıl lise
5 yıl ilkokul + 3 yıl ortaokul + 3 yıl lise
4 yıl ilkokul + 4 yıl ortaokul + 4 yıl lise

genel İngilizce kursu(1)Türkiye ile Amerika eğitim sistemlerine baktığımızda bu iki sistem arasında birçok farklılıklar görmemiz mümkün. Aslında bu farklılıklar sadece Türkiye ile ABD arasında değil, ABD ile Avrupa arasındadır. Bu farklara özetle değinecek olursak; Amerika’da, Türkiye’deki ezber odaklı eğitimin aksine daha çok  öğrencilerin derse katılımını teşvik eden bir yöntem kullanılır. Öğrencinin aktif olması önemlidir. Faaliyetler ile derse katılımı önemlidir. Öğrenciler ders içerisinde sürekli olarak öğretmenlerine sorular sorarak aktif olmaya çalışırlar. Her öğrenciye ödev verilir ve akademisyen verdiği ödevleri haftalık olarak takip eder. Ülkemizde öğretim görevlilerinin ana amacı araştırma yapmaktır. Ama bu durum ABD’de farklıdır. Akademisyen öğrencisinin eğitiminden, gelişiminden birinci derece sorumludur. Araştırma görevi olsa da bu ikinci plandadır. Pasif ve herhangi bir proje ortaya koymayan öğrenci yetersiz olarak görülür. Sınıfta pasif durumda olan öğrenciler Türkiye’de olduğu gibi yok sayılmaz. Aktif olması için her şey yapılır.

ABD’de eyalet sistemi vardır. Eğitim sisteminde de eyalet sisteminin etkileri görülür. Her eyalet verdiği eğitimden sorumludur. Eyaletler, kendi müfredatını ve hedeflerini belirler daha sonra bunları uygular. Eyaletlerin verdiği eğitimler içerik, program bakımından farklıdır.

ABD’ de Eğitim Süresi

ABD’de öğrenciler bir yükseköğretim okuluna kaydolmadan önce toplam 12 sene eğitim görürler.Liseden mezun olan öğrenciler bir koleje veya üniversiteye kaydolabilirler. Kolej ülkemizde lise düzeyindeki eğitim olarak bilinmektedir. Ama bu ABD’de farklıdır.

ABD’ de eğitim görmek istiyorsanız sizde ilk önce bakacakları lise denkliğinizdir. Lise denkliğinizde herhangi bir sorun yoksa liseden mezun olurken sahip olduğunuz not ortalaması devreye girer. Akademik not çizelgeleri, akademik geçmişinizin resmi verileridir. ABD’de bu çizelge, akademik başarınızın ölçüsü olarak notlarınızı ve genel not ortalamanızı (GPA) içerir. Dersler, genelde yüzdelikler kullanılarak notlandırılır, bu da sonra harfli sisteme çevrilir.

ABD Eğitim Sisteminde Ders Geçme

ABD’deki not sistemi adaylar için anlaması zor olabilir. Özellikle Avrupa’dan gelen öğrenciler için bunu çözmek zaman alabilir. Notların yorumlanmasında birçok unsur rol oynar. Mesela , farklı okullara giden iki öğrenci de aynı üniversiteye not çizelgelerini sunarlar. Her ikisinin de genel not ortalaması 3.5’tir, ama bir öğrenci averaj bir liseye devam ederken diğeri akademik olarak zorluğuyla tanınmış bir okula devam eder. Üniversite, iki okulun da çok farklı standartları olmasından dolayı, genel not averajlarını farklı yorumlayabilir.

ABD’de bir lisans diploması almak istisnaları olmakla beraber çoğunlukla genelde yaklaşık dört yıl sürer. Lisans diploması almak için eğitiminize ya bir “community” kolejde ya da dört yıllık bir üniversite veya kolejde başlayabilirsiniz. İlk iki sene ABD’de bütün yükseköğretim kurumlarında zorunlu olan sosyal dersleri alırsınız. Bu dersler arasında sanat, tarih, edebiyat, fen bilimleri gibi alanlar vardır. Bu eğitimin amacı özellikle dışarıdan okumaya gelen öğrencilerde temel bir alt yapı oluşturmaktır. Bu iki sene içerisinde pek çok öğrenci sistemin kendisine uygun olmadığını fark ederek kaydını sildirir. İlk iki sene daha çok ABD kültürünü ve eğitimini tanımak amaçlıdır.

ABD’de iki yıllık eğitim söz konusu değildir. İki yıllık eğitimler daha çok ortalama ile dört yıllık bir üniversiteye geçiş yapmak için ara yoldur. “Bölüm”, lisans eğitiminin odaklandığı belli bir alandır. Mesela , birisinin bölümü hukuksa hukuk lisans diplomasına sahip olacaktır. Programınızın diplomasını alabilme şartlarını yerine getirmek için alanınızla alakalı belli sayıda ders ve kredi almanız gerekecektir. Okulun üçüncü yılına başlarken bölümünüzü seçmeniz gerekir.

Amerikan yükseköğrenim sistemi esnektir. Seçtiğiniz bölüm sizin kaderiniz olamaz. ABD eğitim sistemi Avrupa eğitim sisteminden farklıdır.

Şöyle ki seçtiğiniz bölümü birkaç kere bile değiştirebilirsiniz Lisans eğitimindeki bu değişikliklere sistemde sıkça rastlanabilir. Genellikle öğrenciler kariyer yapıp uzmanlaşmak istedikleri bölümü 1-2 yıl geçtikten sonra fark ederler. Bu da üniversite eğitimlerinin uzamasına neden olur. Yalnız şu da bir gerçek ki bölümler arası bu geçişler her zaman para ve zaman kaybı demektir.

Bilişsel Akademi SAT programı uygulayan ender eğitim kurumlarından birisidir. Yıllara dayanan deneyimimiz ile sizler istediğiniz hedeflere ulaştıracağız.

Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız linki tıklayın:
Sat kursu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir