yabancılar için türkçe kursları

YABANCILAR TÜRKÇE KURSLARI


Ethica Language School ‘da Tömer Eğitimi (Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmeyi amaçlar)  görsel ve işitsel her türlü ders gereçleriyle donatılan ‘‘U’’ şeklindeki masa sistemiyle 5-16 kişilik sınıflarda yapılmaktadır.  Bunun amacı öğrencilerin birbiriyle direkt olarak iletişim kurabilmesini sağlamaktır. Her derslikte en üst teknolojik donanım bulunmaktadır.

Kurumumuz yabancı dil öğretim teknikleri konusunda deneyimli, drama tekniği ile eğitim yapabilen dinamik bir kadroya sahiptir.

Yabancılar için Türkçe kursları 4 Temel, 4 Orta ve 4 Yüksek olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz, her kurun sonunda dört temel dil becerisi (dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma, yazılı anlatım) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dilbilgisi ) kapsayan kur atlama sınavıyla değerlendirilirler.

Ethica Language School Yabancılar İçin Türkçe Kurslarını şu şekilde sınıflandırabiliriz:

 • Akademik Sınavlara Yönelik Türkçe Kursları

Türkiye’ de üniversite okumak isteyen ya da yüksek lisans, doktora gibi eğittim programlarına devam etmek isteyen öğrencilere yönelik programlardır.

 • Yabancılara Yönelik Türkçe Konuşma Kursları

Türkçeyi öğrenmek isteyen Türkiyede kısa ya da uzun süreli kalacak yabancı uyruklu ve anadili Türkiye Türkçesi olmayan kursiyerlerin katılacağı programlardır.

 • İş Türkçesi

Türkiyede iş hayatına atılacak iş adamları ve yatırımcılara yönelik Türkçe kurslarıdır.

 • Türkiye Türkçesi Özel Ders

Bilişsel Akademi TÖMER 


Yabancılara İçin Türkçe Kursları beceri temelli dil öğretimi yaklaşımı uygulanmakta olup kursiyerlerimizin Türkçe okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri ile dilbilgisi alanına yönelik dersler düzenlemektedir.. Kurslarımız 6 seviye 12 kurdan oluşmaktadır. TÖMER kurslarımıza başlamadan seviye tespit sınavı yapılmakta ve kursiyerlerimiz seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilmektedir.

Ders materyalleri her kursiyere ücretsiz verilmektedir. Kur ve seviye sınavlarına göre kursiyerlerimiz bir üst kura ve ya seviyeye devam etmektedir. Sınıflarımız teknolojik donanıma sahip olup 8-12 kişi arasında değişmektedir.

Yabancılar İçin Türkçe Kurslarında, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ve Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) için özel bir hazırlık programı uygulanır.

Yabancılar için Türkçe Kursu ( TÖMER ) A1

A1 seviyesi (temel seviye) 112 saattir. Kursumuz 7 hafta sürmektedir. Kurs materyalleri ücretsiz verilmekte olup eğitimimiz sonunda MEB onaylı Türkçe Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Yabancılar için Türkçe Kursu A2

A2 seviyesi (temel seviye) 112 saattir. Kursumuz 7 hafta sürmektedir. Kurs materyalleri ücretsiz verilmekte olup eğitimimiz sonunda MEB onaylı Türkçe Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Yabancılar için Türkçe Kursu B1

B1 seviyesi (orta seviye) 112 saattir. Kursumuz 7 hafta sürmektedir. Kurs materyalleri ücretsiz verilmekte olup eğitimimiz sonunda MEB onaylı Türkçe Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Yabancılar için Türkçe Kursu B2 

B2 seviyesi (orta seviye) 112 saattir. Kursumuz 7 hafta sürmektedir. Kurs materyalleri ücretsiz verilmekte olup eğitimimiz sonunda MEB onaylı Türkçe Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Yabancılar için Türkçe Kursu C1

C1 seviyesi (yüksek seviye) 112 saattir. Kursumuz 7 hafta sürmektedir. Kurs materyalleri ücretsiz verilmekte olup eğitimimiz sonunda MEB onaylı Türkçe Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Yabancılar için Türkçe Kursu C2

C2 seviyesi (yüksek seviye) 112 saattir. Kursumuz 7 hafta sürmektedir. Kurs materyalleri ücretsiz verilmekte olup eğitimimiz sonunda MEB onaylı Türkçe Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

 

Yabancılar İçin Türkçe Toplam Ders Saati: 672

 1. Konuşma kulüplerinde yararlanma
 2. Telafi dersler
 3. Sosyal aktiviteler
 4. Sertifikalandırma
 5. Ücretsiz Rehberlik
 6. Ücretsiz Ders Kitapları
 7. Akıllı Sınıflar

TÖMER Kursları İçin Gerekli Belgeler:

 1. Öğrencinin Kimliği veya Pasaport Fotokopileri
 2. Vesikalik Fotoğrafi veya Fotoğrafin Taranmış Nüshasi
 3. Davetiye gönderi için posta adresi (İngilizce)
 4. Davetiye alıcının adı – soyadı
 5. Davetiye alıcının telefon numarası

Öğrenim Vizesi için Gerekli Belge ve Şartlar:

 1. Kabul edildikleri eğitim kurumu ile yaptıkları sözleşme
 2. Davetiye, öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz
 3. Pasaport, nüfus cüzdanı, 2 adet (3×4) vesikalık fotoğraf
 4. Ailesinin maddi durumunu gösterir belge (maaş bordrosu veya banka hesabı)