TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNİN YAYGINLAŞMASININ NEDENLERİ

Türkiye’ de okutulan ilk yabancı dil Fransızca‘ dır. 19. yy.dan itibaren Avrupa’nın üstünlüğü kabullenilmiş Arapça ve Farsça yerine Avrupa dilleri eğitim ve edebiyatta kendini göstermeye başladı. Yabancı dil ilk kez, Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun ve Mühendishane-i Berrî-i Hümayun okullarında Fransızca olarak okutulmaya başlanmıştır. Fransızca, Türkiye’de öğretilen yabancı dil olmuştur. Fransızca’dan sonra İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Robert Koleji’nin açılması ile öğretilmeye başlanmıştır. Tanzimat’ın ilanı ve Tanzimat Fermanı’ndan sonra batıya geniş ölçüde açılma döneminde yabancıların özel okul açma girişimleri artmış ve başta Fransız, İngiliz ve Amerikalılar olmak üzere Alman ve İtalyanlar kendi dilleri ile öğretim yapan okullar açmışlardır. Bu okullar devletin denetimi altında öğretimlerine devam etmişlerdir (Demircan, 1988).

 

TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNİN YAYGINLAŞMASININ NEDENLERİ

Türk eğitim sistemi her öğrenciye bir yabancı dil öğretilmesi ilkesini benimsemektedir. Bu ilke 1960’tan sonra öğrenci sayısının artması ve buna karşılık açılan okul sayısının yetersiz oluşu nedeniyle beklenen sonucu verememiştir. Yani gittikçe kalabalıklaşan sınıflarda öğretimin niteliği düşmüştür. Buna tepki olarak açılan özel okullar ve özel dershanelerin sayıları giderek artmıştır. Bu gelişmelerin sonunda, yabancı dil öğretimi açısından üç ayrı düzenleme ortaya çıkmıştır.

  1. Devlet okullarında, orta-öğretimde 3-5 saatlik, yüksek öğretimde ise 4-6 saatlik yabancı dil öğretim ve öğrenimi zorunlu hale getirilmiş, ‘liselerde yabancı dil kolu’ kurulmuştur.
  2. Özel Orta Öğretim kurumlarında haftada 8-10 saat ‘ağırlıklı’ yabancı dil öğretimi, yüksek öğretim kurumlarında ise birinci yıl 20-25 saatlik ‘hazırlık’ öğretimi uygulanmaya başlanmıştır.
  3. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve diğer [bazı] üniversitelerde [öğretimin tamamı], bazı üniversitelerin kimi bölümlerinde ise öğretimin üçte biri İngilizce yapılmaya başlanmıştır. (Demircan, 1988)

 

GÜNÜMÜZDE İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNİN YAYGINLAŞMASI

genel İngilizce kursuGünümüze bakıldığında ise İngilizce öğretiminin giderek daha da önem kazandığı görülmektedir. 2003 yılı itibariyle ülkemizde 419 Anadolu lisesi, 769 özel okul, 783 adet yabancı dil ağırlıklı lise bulunmaktadır. Üniversitelerdeki yabancı dil bölümlerindeki durum ise Tablo 1’de verilmiştir. Ülkemizde eğitim dili İngilizce olan iki devlet üniversitesi bulunmaktadır. Bunlardan biri Robert Koleji’nin devamı olarak 1973’te kurulan Boğaziçi Üniversitesi, diğeri de 1956’da Orta Doğu’ya eğitim merkezi olması amacıyla kurulan Ortadoğu Teknik Üniversitesi’dir. Bu üniversiteler iyi bir prestije sahip olmanın yanında, mezunlarına hem devlet hem de özel sektörde çok iyi iş olanakları sunmaktadır. İngilizce, yeni kurulan birçok vakıf üniversitesinde de eğitim dili olarak kullanılmaktadır. Bunların sonucunda pek çok aile, özellikle orta sınıf aileler, çocuklarının yabancı dilde eğitim veren okullarda eğitim almasını istemektedir. Daha iyi iş imkanlarına sahip olmak, ya da sosyal statü olarak yükselmek, İngilizce bilmek ile eş anlamlı görülmeye başlanmıştır.

Sezer’e göre (1988)

Türkiye’de İngilizce öğretimine önem verilmesinin nedeni Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik alanda gelişmek istemesiyle açıklanabilir; kültürel, ekonomik ve teknolojik olarak diğer ülkelerle ilişkileri yoğunlaşan Türkiye, bu ilişkileri İngilizce ile sürdürmek durumundadır. Bu zorunluluk yüzünden, İngilizce öğretimi Türkiye’de bir seferberlik halini almıştır.

Kaynak:

Türkiye’de İngilizce Öğreniminin Yaygınlaşmasının Nedenleri
Emsal ATEŞ ÖZDEMİR, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

One thought on “TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNİN YAYGINLAŞMASININ NEDENLERİ”

  1. İngilizce bugün dünyada ticareti en iyi yapılan dil olduğu aşilkardır. İngilizce kursuları, Londra, Malta gibi yerlerdeki İngilizce eğitimler, Oxfort, Cambridge gibi yayınların bu ticaretin büyüklüğünün ispatıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir