BİLİŞSEL AKADEMİ YÖS HAZIRLIK SÜRECİ

YÖS hazırlık sürecimiz İbrahim Aksakal kordinatörlüğünde hazırlanmakta, her yıl yenilenmektedir. Yılların verdiği tecrübe ile yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye‘ de en iyi üniversitelerde okumaları için çalışmaktayız.

YÖS kurslarımız ilk gruplarımız haziran ayında başlar her ay farklı gruplar açılır. YÖS kurslarımız hafta için sabah-öğlen ve akşam olmak üzere üç grup şeklinde planlanır. Hafta sonu YÖS eğitimlerimiz sabah ve öğlen grupları şeklinde yapılmaktadır.

  • YÖS hazırlık sürecinde farklı kaynaklardan öğrencilerimiz sınavlara hazırlanır. Kendi kaynaklarımız da öğrencilerimize ücretsiz verilir.
  • Her ay belirli periyodlarla deneme sınavları yapılır. Ocak ayından sonra deneme sınavları artar. Mart- nisan aylarında her hafta en az 1 YÖS deneme sınavı yapılır.
  • Süreç içerisinde YÖS çıkmış soruları çözdürülür.
  • Sınıflar seviyelere göre belirlenir.
  • Yapılan YÖS deneleri sonuçlarına göre ek dersler belirlenir.
  • Her öğrencimize kişisel çalışma programı oluşturulur ve takip edilir. Öğrencilerimiz boş zmanlarında kurumda ders çalışabilir.

YÖS Hazırlık Sürecinde Rehberlik Çalışmaları

YÖS’ e hazırlanan öğrencilerimize süreç boyunca ücretsiz rehberlik yapılır. Üniversiteler, fakülteler ve bölümler tanıtılır. YÖS başvuruları kurumuz tarafından yapılır. YÖS sınavına Ankara’ da gireceklerle beraber gidilir. Onlara moral verilir. YÖS tercihleride kurumuz öğretmenleri tarafından yapılır. Ek yerleştirmeler öğrencilere duyrulur.

YÖS’ e hazılanan öğrencilerimize sınav teknikleri seminerleri ile sınavda zamanı nasıl kullanmaları gerekti, sınav heyecanını atmaları sağlanır.

YÖS’ e Hazırlanan Öğrenciler İçin Türkçe Eğitimleri

Kurumuzda YÖS’ e hazılanan öğrencilerden Türkçe bilmeyenler için yabancılar için Türkçe kursları düzenlenmektedir. Kurumumuz MEB bağlı bir kurum olup verdiğimiz sertifika geçerli bir sertifikadır.

Bilişsel Akademi TÖMER kursları ile çok kısa sürede Türkçe öğrenebilirsiniz.

YÖS Başvuru Şartları

Başvurma Koşulları

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına başvuranların,

a) yabancı uyruklu (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil) olmaları, b) Türk liselerinin veya Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında olmaları ya da böyle bir okuldan mezun durumda bulunmaları,c) tercih etmek istedikleri yükseköğretim kurumlarınca belirlenen kayıt koşullarını taşımaları gerekir.

Başvurma Belgesi gönderenlerden,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,
b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,
c) uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı olan çift uyruklular,
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da lise öğrenimini yabancı bir ülkede veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamlayanlar,
e) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları YÖS’de sahtekarlık yaptıkları saptananlar,
f) kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanlarYabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girmek için aday olamazlar.Yukarıda B şıkkında sözü edilen adaylar uluslararası bir sınav puanı ile de üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından kabul için başvuramazlar.