YÖS hazırlık kursu

Yös sınavı içeriği hakkında merak edilenleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yabancı uyruklu öğrenci sınavını her üniversite kendi bünyesinde yapmaktadır. Bu nedenle sınavlar birbirine çok benzer ama ufak tefek farklılıklar vardır.

İstanbul Üniversitesi (İYÖS )kendi sayfasında şu şekilde belirtmiştir:

• İÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır. Bu test, genel dil bilgisine çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça açıklamaları da bulunmaktadır.

Temel Öğrenme Becerileri Testi sınav süresi 135 dakikadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi’ de kendi web sitesinde şu açıklamaya yer vermiştir:

Sınava girecek adaylar sınav giriş belgelerine https://yosbasvuru.sdu.edu.tr/  adresinden  mevcut şifre ve e-posta adresleri  ile ilan edilen tarihten itibaren giriş yaparak ulaşabilir.

  Sınav;

-Türkçe

-İngilizce

-Rusça

-Fransızca

-Almanca

-Arapça

-Farsça,

dillerinde adayın tercihine göre gerçekleştirilecektir.

  Sınav genel yetenek ve temel beceri olmak üzere iki alanda çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Sınav 80 soru ve 120 dakika’dan (2 saat) oluşmakta olup sınav sorularına verilen yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecektir.

Atatürk Üniversite (ATAYÖS) sınav içeriği hakkında şu bilgileri paylaşmıştır.

Uluslararası Öğrenci Sınavı (ATAYÖS), Atatürk Üniversitesinde lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen yurt dışından ya da yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını Atatürk Üniversitesi ile birlikte Türkiye’deki yaklaşık 80 devlet ve vakıf üniversitelerini tarafından kabul edilen bir sınavdır.

Sınav, Atatürk Üniversitesi tarafından 28 Nisan 2019 Pazar günü, saat 14.00’de ve tüm sınav merkezlerinde aynı andaTürkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça ve Rusça dillerinde yapılacaktır.

ATAYÖS-2019 Sınav sonucu 1 (bir) yıl geçerli olup, yalnızca 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Önlisans ve Lisans düzeyi başvurularında kullanılabilecektir.

YÖS Sınavı İçeriği

1.Temel Öğrenme Becerileri Testi

Soruları sembolik, cebirsel ya da şekilsel olarak ifade edilmektedir. Ayrıca soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır. Temel Öğrenme Becerileri Testi, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Yerleştirme yalnız, Temel Öğrenme Becerileri Testi sonuçlarından hesaplanan puanlara göre yapılmaktadır. Birkaç üniversitenin YÖS içeriğinde fizik, kimya, tarih ve coğrafya soruları da yer alabilmektedir.

Sınavlara dâhil olan konuların açılımı genel olarak aşağıdaki gibidir:

2.Türkçe Testi

YÖS içinde yer alan Türkçe Testi Puanı, öğretim dili ne olursa olsun hiçbir programa kabulde dikkate alınmaz. Türkçe puanı, yalnız öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarına kabul edilen adayların öğrenimlerine 1.sınıftan başlayıp başlamayacaklarını belirlemede kullanılır.